Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu - Oficjalna strona internetowa
Nauczanie zintegrowane
     Głównym celem podejmowania działań dydaktyczno wychowawczych w kształceniu zintegrowanym jest przygotowanie dziecka do kolejnego etapu edukacji oraz kształtowanie człowieka aktywnego, otwartego na potrzeby innych. Wszystkie zaplanowane zadania staramy się realizować tak, by przynosiły korzyści szkole środowisku, a przede wszystkim dziecku. Chcemy go przeprowadzić przez trudny dla niego okres w taki sposób, by umożliwić mu rozwój, otworzyć na świat, zaciekawić...
Chcemy powtórzyć za ks. J. Twardowskim:
 
                    „Przyjdźcie do mnie,
                    ze swoją szczerością, ufnością,
                    prostotą, zdziwieniem,
                    Ile od was można się nauczyć.”
 
     Chętnie poświęcony uczniom dodatkowy czas, organizując imprezy i wycieczki. Staramy się, aby w klasie panowała atmosfera życzliwości, otwartości, zaufania i bezpieczeństwa. W miarę potrzeb prowadzimy pracę terapeutyczną z dziećmi wykazującymi zaburzenia emocjonalne, czy mającymi trudności w nauce. Wspomagamy też pracę dzieci zdolnych. Promujemy szkołę w innych środowiskach. Prezentujemy pracę uczniów na zewnątrz przez udział w różnorakich konkursach.
 
 
Nauczanie zintegrowane
 
 
Wydarzenia