Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu - Oficjalna strona internetowa

Nasza droga do Betlejem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Projekt nr WND-POKL.09.05.00-12-565/11 pn. „Nasza droga do Betlejem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Gminę Nowy Wiśnicz na terenie wsi Kobyle w okresie od 03.09.2012r. do 29.01.2013r.  
 
 
Cele Projektu:  
Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans wiejskiej społeczności lokalnej (uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu) przez umożliwienie rozwoju zainteresowań humanistycznych i talentów artystycznych w okresie 5 miesięcy.  
 
Cele szczegółowe:  
1. Umożliwienie młodzieży, rodzicom i nauczycielom udziału w życiu kulturalnym regionu i kraju (wyjazdy do opery).  
2. Przedstawienie uczniom szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów kulturalnych odpowiadających ich potrzebom i oczekiwaniom.  
3. Kształcenie u uczniów umiejętności odkrywania ich mocnych stron, talentów, atutów, pokonywania tremy, uczenie poruszania się na scenie, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, poprawnej dykcji i recytacji, budowania scenografii i fotografowania.  
4. Integracja uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu.  
5. Podniesienie świadomości potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju.  
 
W Projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:  
1. zajęcia taneczne – tańce integracyjne dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum  
2. zajęcia muzyczne – wokalno instrumentalne dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum  
3. zajęcia z dykcji, ekspresji i ruchu scenicznego dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum  
4. zajęcia z fotografii i obróbki zdjęć dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum  
5. zajęcia projektowania i wykonania scenografii dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum  
6. wyjazdy do opery dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum, ich rodziców i nauczycieli  
7. przygotowanie jasełek przez wszystkich uczestników Projektu  
 
 
Rekrutacja
 
Regulamin rekrutajcji i uczestnictwa w projekcie
 
Deklaracja udziału w projekcie - Uczniowie
 
Deklaracja udziału w projekcie - Rodzice
 
Deklaracja udziału w projekcie - Nauczyciele
 
 
 
Informacje