Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu - Oficjalna strona internetowa

Młodzi-aktywni-zdrowi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

 

Projekt pn. „Młodzi – aktywni – zdrowi” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie realizowany przez Gminę Nowy Wiśnicz na terenie wsi Kobyle w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

 

Cele Projektu:

Celem ogólnym Projektu jest zmniejszenie dysproporcji między dziewczętami i chłopcami oraz młodzieżą wiejską i miejską poprzez stworzenie zróżnicowanej oferty pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu.

 

Cele szczegółowe:

1.      Stworzenie odpowiedniej oferty zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Kobylu, szczególnie dla dziewcząt.

2.      Uświadomienie wartości aktywnego trybu życia.

3.      Profilaktyka wad postawy i podniesienie ogólnej sprawności ruchowej uczniów.

4.      Podniesienie poziomu edukacji sportowo – rekreacyjnej uczniów przez doposażenie szkoły (sprzęt sportowy, stroje).

5.      Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

 

W ramach projektu będą prowadzone następujące rodzaje działań:

1.      zajęcia z piłki siatkowej w 4 grupach (I – dziewczęta szkoła podstawowa, II – chłopcy szkoła podstawowa, III – dziewczęta gimnazjum, IV – chłopcy gimnazjum),

2.      zajęcia z tenisa stołowego w 2 grupach (V – dziewczęta w wieku 9-15 lat, VI – chłopcy w wieku 9-15 lat),

3.      zajęcia grupy cheerleader’s (VII – dziewczęta w wieku 12-15 lat),

4.      turnieje siatkarskie (dwa międzyszkolne turnieje siatkarskie),

5.      turniej tenisa stołowego (szkolny turniej tenisa stołowego),

6.      występy grupy cheerleader’s na turniejach.

 

Rekrutacja uczniów chętnych do udziału w projekcie odbędzie się według Regulaminu Rekrutacji w terminie określonym w wymienionym dokumencie.

 
 
Rekrutacja
 
Regulamin rekrutajcji i uczestnictwa w projekcie
 
Protokół rekrutacji
 
Listy zrekrutowanych
 
Deklaracja udziału w projekcie
 
 
 
Rozkład zajęć
 
Turnieje sportowe
 
Informacje