Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu - Oficjalna strona internetowa
 
Godziny pracy pedagoga szkolnego, opieki w świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej
 Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019
 
 1)świetlica szkolna jest czynna:
 w poniedziałek w godzinach 6.50-8.25 oraz 13.00-15.15,
 we wtorek w godzinach 6.50-8.25 oraz 11.55-15.15,
 w środę w godzinach 6.50-9.15 oraz 11.30-15.15,
 w czwartek w godzinach 6.50-9.15 oraz 11.55-15.00,
 w piątek 6.50-8.25 oraz 11.55-15.00.
 Karty zgłoszenia do pobrania w świetlicy lub sekretariacie szkoły.
 
 2) świetlica przedszkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 16.00
 
 3) Pani pedagog mgr Ewa Bakalarz przyjmuje w godzinach:
 w poniedziałek - 8.30-13.00,
 we wtorek - 8.00-12.00,
 w środę - 7.30-12.30,
 w czwartek -9.30-12.30 ,
 w piątek 8.00-11.30.
 
 4) Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach:
 w poniedziałek - 8.15-12.05 oraz 13.00-14.00,
 we wtorek - 9.15-14.00,
 w środę - 8.15-13.15,
 w czwartek -9.20-17.00,
 w piątek 8.00-12.30.
 
Plan lekcji
 
Plan konsultacji z nauczycielami
 
 
 
Symbole naszej szkoły
 
100 lat szkoły w Kobylu
 
Misja Szkoły w Kobylu
 
Wizja Szkoły w Kobylu
 
Dokumenty szkolne
 
Ważne informacje
 
3