Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu - Oficjalna strona internetowa
 
Ważne informacje
 Informujemy, że w roku szkolnym:
 
 1)świetlica szkolna jest czynna:
 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-8.30 oraz 12.00-15.30,
 w piątek 7.00-8.30 oraz 12.00-15.00.
 Karty zgłoszenia do pobrania w świetlicy lub sekretariacie szkoły.
 
 2) Pani pedagog mgr Jolanta Burdak przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 7.30-13.30 oraz środę w godz. 7.30-12.30
 
Plan lekcji
 
 
 
Symbole naszej szkoły
 
100 lat szkoły w Kobylu
 
Misja Szkoły w Kobylu
 
Wizja Szkoły w Kobylu
 
Dokumenty szkolne
 
Ważne informacje
 
3