Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu - Oficjalna strona internetowa
 
Dokumenty szkolne
 
Statut Szkoły w Kobylu
 
Aneks do Statutu Szkoły w Kobylu
 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
 
Program wychowawczy 2015/2016
 
Podręczniki dla Szkoły Podstawowej na rok szk. 2015/2016
 
Podręczniki dla Gimnazjum na rok szk. 2015/2016
 
Regulamin Świetlicy
 
Konsultacje nauczycieli 2015/2016
 
 
 
Symbole naszej szkoły
 
100 lat szkoły w Kobylu
 
Misja Szkoły w Kobylu
 
Wizja Szkoły w Kobylu
 
Dokumenty szkolne
 
Ważne informacje
 
3