Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu - Oficjalna strona internetowa
 
MISJA SZKOŁY W KOBYLU
     Jesteśmy Zespołem Szkół w Kobylu. Nasza placówka służy uczniom oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum.
     Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, umieli zachować się właściwie w różnych sytuacjach życiowych. Nasze cele realizujemy dzięki konsekwencji, współpracy i partnerstwu. Wartości, którymi będziemy się kierować oraz wpajać naszym uczniom to uczciwość, wyrozumiałość i tolerancja wobec innych, dobro i wrażliwość na drugiego człowieka.
     Jesteśmy odpowiedzialni, kreatywni. Otwarci na zmiany, tworzymy miłą i przyjazną atmosferę pracy i nauki w naszej szkole.
     Uczeń naszej szkoły posiada następujące cechy i umiejętności:
 • Wykazuje się tolerancją, koleżeństwem i przyjaźnią.
 • Ma wysoką kulturę osobistą.
 • Okazuje szacunek dla dziedzictwa kulturowego Małej i Wielkiej Ojczyzny.
 • Jest odpowiedzialny za swoje zachowanie
 • Okazuje wrażliwość i pomoc potrzebującym.
 • Jest wrażliwy na otaczający świat.
 • Jest ambitny i samodzielny.
 • Umie współpracować w grupie i skutecznie się komunikować.
 • Dąży do realizacji wytyczonego przez siebie celu.
 • Zna języki obce.
 • Stosuje w swojej pracy technologię informacyjną.
 • Ma poczucie tożsamości narodowej i europejskiej.
 • Jest przygotowany do kolejnego etapu kształcenia.
 • Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny.
 • Wpływa na swój rozwój osobowy – samowychowanie.
 
 
Symbole naszej szkoły
 
100 lat szkoły w Kobylu
 
Misja Szkoły w Kobylu
 
Wizja Szkoły w Kobylu
 
Dokumenty szkolne
 
Ważne informacje
 
3