Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu - Oficjalna strona internetowa
<- wstecz  
konkursy
  Regulamin konkursu biblijnego dla Szkoły Podstawowej
  14.03.2007
 

Cele konkursu:
 
  wspieranie zdolności uczniów i rozwijanie ich zainteresowań problematyką biblijną, 
  kształtowanie postaw: poszanowania życia i godności osoby ludzkiej, tolerancji, otwartości, empatii, 
  motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności. 
 
 
Czas i miejsce: 30 marca 2007r.  godzina 10. 00. Zespół Szkół w Kobylu. 
 
 
Zgłaszanie uczestników do 20 marca 2007r. nr tel. O146856299 lub zszkobyle@op.pl 
 
 
PRZEBIEG KONKURSU: 
 
Uczestnicy: 
Szkoła reprezentowana jest przez  2 uczniów z klas IV-VI, którzy indywidualnie biorą udział w konkursie, walcząc o  nagrodę dla siebie i  puchar dla szkoły. 
 
 
Forma konkursu: 
 indywidualna odpowiedź ustna lub pisemna, 
 wskazywanie na prawdę czy fałsz, 
 wyszukiwanie fragmentów w Biblii. 
 
Komisja składa się z nauczycieli-opiekunów przybyłych na konkurs. 
 
 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po krótkiej przerwie. 
Od decyzji komisji nie przysługuje prawo odwołania. 
 
 
Konkurs rozpocznie przedstawienie o tematyce biblijnej. W przerwie przewidziany jest poczęstunek dla uczestników i opiekunów. 
 
 
LEKTURY 
EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
 
Umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazać: 
• znajomość treści Ewangelii, 
• umiejętność wyszukiwania perykop biblijnych 
• umiejętność wyjaśniania znaczenia wskazanego fragmentu Ewangelii. 
 

 
<- wstecz  
 
Najnowsze wiadomości
 
Kategorie wydarzeń:
 
 
Aktualności
 
 
 
Konkursy
 
 
 
Sport
 
 
 
Ogłoszenia
 
 
Uczniowie piszą