Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu - Oficjalna strona internetowa
<- wstecz  
konkursy
  Regulamin konkursu biblijnego dla Gimnazjum
  14.03.2007
 

Cele konkursu:
 
  wspieranie zdolności uczniów i rozwijanie ich zainteresowań problematyką biblijną, kulturą chrześcijańską i żydowską, 
  kształtowanie postaw: poszanowania życia i godności osoby ludzkiej, tolerancji, otwartości, empatii, 
  kształtowanie umiejętności dostrzegania  motywów biblijnych w muzyce, literaturze, filmie, argumentowania ich związków z Biblią, 
  motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności. 
 
Czas i miejsce: 30 marca 2007r.  godzina 10. 00. Zespół Szkół w Kobylu.
 
 
Zgłaszanie uczestników do 20 marca 2007r. nr tel. O146856299 lub zszkobyle@op.pl 
 
PRZEBIEG KONKURSU: 
 
1. Uczestnicy: 
 
Gimnazjum reprezentowane jest przez  2 uczniów, którzy indywidualnie biorą udział w konkursie, walcząc o  nagrodę dla siebie i  puchar dla szkoły. 
 
2.Forma konkursu: 
 
 indywidualna odpowiedź ustna lub pisemna, 
 rozpoznawanie motywów biblijnych na podstawie utworów muzycznych, fragmentów filmów i utworów literackich, 
 wskazywanie na prawdę czy fałsz, 
 wyszukiwanie fragmentów w Biblii. 
 
3. Komisja składa się z nauczycieli-opiekunów przybyłych na konkurs. 
 
 
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po krótkiej przerwie. 
Od decyzji komisji nie przysługuje prawo odwołania. 
 
Uwaga: Konkurs rozpocznie przedstawienie o tematyce biblijnej. W przerwie przewidziany jest poczęstunek dla uczestników i opiekunów. 
 
5.LEKTURY 
 
A ) Z BIBLII:  
 
• Z KSIĘGI RODZAJU: STWORZENIE ŚWIATA I CZŁOWIEKA, WYPĘDZENIE Z RAJU,    WIEŻA BABEL, POTOP ,  
• KSIĘGA HIOBA, 
• KSIĘGA KOHELETA, 
• KSIĘGA PSALMÓW, 
• PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI, 
• WYBRANE PRZYPOWIEŚCI ( np. przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść o siewcy, przypowieść o ziarnku gorczycy), 
• HYMN O MIŁOŚCI ŚW PAWŁA, 
• APOKALIPSA ŚW. JANA. 
 
B ) KONTYNUACJE,  NAWIĄZANIA I OPRACOWANIA DO WYMIENIENIONYCH TEKSTÓW BIBLIJNYCH np.:  
• HYMN J. KOCHANOWSKIEGO „CZEGO CHCESZ OD NAS PANIE”  
• W. SZYMBORSKA „NA WIEŻY BABEL”  
• ANNA KAMIEŃSKA „KRZYK”, 
• ZBIGNIEW HERBERT „U WRÓT DOLINY”  
• PIOTR RUBIK, ZBIGNIEW KSIĄŻEK, WYBRANE UTWORY Z PŁYTY „TU ES PETRUS”  
• FRAGMENTY FILMÓW i SPEKTAKLI TEATRALNYCH ZAWIERAJĄCE ODWOŁANIE DO MOTYWÓW BIBLIJNYCH np.„OSKAR” REŻ. MAREK PIWOWSKI 
• PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA KL I, STANISŁAW WOJCIECHOWSKI, „RAZEM PRZEZ WIEKI”, WYDAWNICTWO ARKA 
• PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA KL.I, D.MUSIAŁ, K.POLACKA, ST.ROSZAK, „PRZEZ WIEKI”, WYDAWNICTWO M. ROŻAK 
 
6. Umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazać: 
 
• WYJAŚNIA GENEZĘ SŁOWA BIBLIA, 
• ZNA PODZIAŁ BIBLII, 
• POTRAFI WYMIENIĆ NAJWAŻNIEJSZE PRZEKŁADY, 
• WYJAŚNIA, DLACZEGO BIBLIA JEST ŹRÓDŁEM KULTURY EUROPEJSKIEJ, 
• ZNA PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z RELIGIĄ I KULTURĄ ŻYDOWSKĄ, 
• WYMIENIA DZIEDZINY ODDZIAŁYWANIA BIBLII, 
• ODCZYTUJE WYMOWĘ MORALNĄ I IDEOWĄ WSKAZANYCH FRAGMENTÓW I UTWORÓW Z BIBLII ORAZ TEKSTÓW Z PÓŹNIEJSZYCH EPOK ZAWIERAJĄCYCH MOTYWY BIBLIJNE, 
• OMAWIA DOSŁOWNE I METAFORYCZNE ZNACZENIE  SENTENCJI BIBLIJNYCH, FRAZEOLOGIZMÓW, POSTACI, SYTUACJI ( np. NIEZAWINIONEGO CIERPIENIA), 
• DOSTRZEGA FUNKCJONOWANIE MOTYWÓW BIBLIJNYCH W MUZYCE, LITERATURZE, FILMIE, ARGUMENTUJE ICH ZWIĄZEK Z BIBLIĄ, 
• WYJASNIA WPŁYW CHRZEŚCIJAŃSTWA NA PRZEMIANY SPOŁECZNE W RZYMIE I TWORZENIA KULTURY CHRZESCIJAŃSKIEJ, 
• ZNA PODSTAWOWE ZASADY JUDAIZMU. 

 
<- wstecz  
 
Najnowsze wiadomości
 
Kategorie wydarzeń:
 
 
Aktualności
 
 
 
Konkursy
 
 
 
Sport
 
 
 
Ogłoszenia
 
 
Uczniowie piszą